Dizajni Grafik

DISAJN GRAFIK

DISAJN INDUSTRIAL

WEB DISAJN

UX/UI DISAJN

Misioni ynë është që kompania juaj të bie në sy.

Në internet, në billboard, kuti postare ose kudo që ju prezanton: Klientëve potencialë menjëherë duhet t`u bie në sy dizajni dhe para së gjithash të mbetet në kujtesë. Në ekipin tonë ka ekspertë për: Çdo kompani ka shumë nevojë për dizajnime me cilësi të lartë: Nga logoja, përmes kartës së biznesit deri në faqen e internetit. Kur është fjala për gjetjen e dizajnit të duhur për kompaninë tuaj, krijimi ynë nuk njeh kufij, sepse pamja vizuale është jashtëzakonisht e rëndësishme. Pas së gjithash, në shikim tëparë ajo tregon atë që kompania juaj mund ta bëjë dhe çfarë bën.

Dëshironi të dalloheni nga konkurrentët tuaj?

Me një Corporate Design të fortë dhe të pagabueshëm, mund t`ia arrini qëllimit. Ne ju ndihmojmë të gjeni llojin e personalitetin tuaj dhe të krijoni një dizajn që do të arrijë audiencën tuaj të synuar. Si pajisje themelore ne rekomandojmë një logo, letër shkrimi, karta biznesi, media sociale, një fletushkë dhe një ueb faqe interneti në Corporate Design tuajin.

Ne do të dëshironim të punojmë me ju!